Filskickaren

Ett fildelningsprogram för dator-till-dator antingen över Internet eller inom LAN. Klienten skickar filer och servern tar emot dem. Lösenord krävs för att skicka filer till servern. Kan återuppta avbrutna överföringar. Kommunicerar med TCP genom port 4520.