Vad är programvara?

Programvara är en uppsättning instruktioner, data eller program som används för att köra datorer och utföra vissa uppgifter. Utan programvara skulle de flesta datorer vara värdelösa. Till exempel skulle du inte kunna surfa på webben eller läsa den här sidan utan din webbläsarprogramvara. Utan ett operativsystem fungerar webbläsaren inte på din dator.

Programvaran köptes tidigare från en detaljhandelsdatorbutik. Programvaruhandböcker som tas emot på detta sätt kommer i en låda som innehåller alla skivor, garanti och annan dokumentation. Men programvaran är nu tillgänglig för nedladdning på Internet. När du har laddat ner kan du köra installationsfilerna för att starta installationsprocessen på din dator.

I sin mest allmänna mening är programvaran en uppsättning instruktioner eller program som ber en dator att göra vissa uppgifter. Programvara är en allmän term som används för att beskriva datorprogram som körs på datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller andra smarta enheter. Programvara används vanligtvis för att beskriva alla funktionella aspekter av en dator som inte hänvisar till dess fysiska komponenter (hårdvara). Skript är andra typer av termer som ofta används för att beskriva applikationer, program, programvara. Det är möjligt att definiera nästan vad som helst som programvara, från ett operativsystem till spel eller en applikation.

Programvara är en uppsättning instruktioner skrivna i datorkod som berättar för en dator hur det ska bete sig eller utföra en viss uppgift. Programvaran finns vanligtvis i kommersiella program, spel, operativsystem och virus som liknar skadlig kod. Kort sagt, alla program eller koder som körs på en dator är ett exempel på programvara.

Hur distribueras programvaran?

Programvaruvarianter distribueras, säljs eller delas inte på samma sätt. Den primära distributionsmetoden har förändrats under åren. Vid en tidpunkt var nästan alla typer av programvara kommersiella och såldes via återförsäljare. Idag är situationen lite annorlunda:

 • Kommersiell: Många program är fortfarande kommersiella, men mycket mindre vanliga nu. Det är en digital kopia som du har köpt. I det här fallet har du en licens som förvärvar rätten att använda programvaran. Därför får du inte göra några ändringar i programvaran utan uttryckligt tillstånd från utgivaren.
 • Öppen källkod: De ses ofta som motsatsen till kommersiell programvara. Den levereras med all källkod, så att kodare kan uppdatera, modifiera och förbättra programvaran. Å andra sidan är inte all programvara med öppen källkod gratis.
 • Gratisprogram: De flesta programvaror är helt gratis att ladda ner och använda. Med freeware-programvarumodellen kan utgivare distribuera sin programvara lättare. Eftersom många människor vill prova något gratis. En del gratis programvara är adware. Detta beror på att det kommer med inbäddade annonser.
 • Shareware: Shareware är i grunden en variant av freeware. Programvaran är gratis under en begränsad tid. Om du tycker att appen är användbar måste du betala för att fortsätta använda den. Många shareware-program är gratis under en begränsad tid.

Typer av programvara

Det finns många olika typer av programvara som används idag. Om du vill få en uppfattning om programvaruindustrins omfattning bör du ha en översikt över de huvudtyper av programvara som används idag. Ämnena nedan hjälper dig med detta.

Systemprogramvara

Systemprogramvara är den allmänna programkategorin som gör att maskinvaran kan köras och fungerar som den underliggande plattformen för applikationer att köra. Systemprogramvaran är särskilt komplex och det finns flera lager associerade med alla datorenheter.

 • Operativsystem: Utan ett operativsystem skulle en dator vara en samling hårdvara som inte kan utföra någon funktion. Operativsystemet gör att datorn kan utföra grundläggande funktioner. Det ger ett gränssnitt där användare kan interagera med datorn och en plattform där applikationer kan köras.
 • Firmware: Många enheter och komponenter har en programvara för firmware som berättar för enheten hur man beter sig och interagerar med andra enheter. Firmware kan vanligtvis uppdateras men kvarstår när ingen ström tillförs enheten.
 • Drivrutin: Drivrutiner är små program som tillåter operativsystem och datorkomponenter att kommunicera. Varje komponent måste ha en drivrutin för sitt operativsystem för att veta hur den här enheten ska användas. Nästan alla komponenter har en drivrutin, inklusive grafikkort, ljudchip, tangentbord och mus.
 • Verktyg: Verktyg suddar ut gränsen mellan systemprogramvara och applikation. Små program är vanligtvis buntade med eller tätt integrerade i operativsystemet för att utföra vissa operativsystemuppgifter.

Programmeringsprogramvara

Det borde inte vara förvånande om en mjukvara produceras av annan programvara. En kodare förlitar sig på ett antal olika programverktyg för att skapa program. Det är möjligt att nämna de vanliga programmen som kan användas av kodaren under programvaruutveckling enligt följande:

 • Kompilator: Ett program som omvandlar kod skriven av människor till en lägre nivå av maskinkod som kan tolkas direkt av datorhårdvara. Förekomsten av kompilatorer gör det praktiskt att bygga mycket komplex programvara.
 • Debugger: Står för felsökaren. De är datorprogram som används för att testa och ”felsöka” datorkod. Under felsökning är processen helt enkelt att hitta och eliminera fel.
 • Linker: Program som tar utdata från en kompilator och samlas i en enda körbar fil som kan köras av en användare utan att behöva köra dem i en programmeringsmiljö.

Applikationsprogramvara

Applikationsprogramvara är förmodligen den mest kända typen av programvara. Dessa kallas program eller applikationer. Vanligtvis är de paket som har ett specifikt syfte och används för att uppnå ett specifikt mål. Det finns ett nästan obegränsat utbud av applikationer. Några av de vanligaste inkluderar produktivitetsprogramvara som ordbehandlare, kalkylark och e-postklienter. Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft Outlook är de perfekta exemplen för applikationsprogramvara.

Spel är också de mest populära apparna. Nästan allt är ett program, till exempel kameraprogrammet på din telefon, Photoshop-programmet som används för att redigera grafik och foton. Å andra sidan är webbläsare bland de vanligaste programvarorna.

Vanliga frågor

Vad är programvara?

 • Program som skapar kommunikation mellan hårdvara och användar- och styrhårdvara

Vad är processor?

 • Ett maskinvarelement som utför alla åtgärder som utförs på en dator eller gör det möjligt att utföra operationer av andra hårdvarelement.

Hur man installerar programvara?

 • Installationsprocessen för programvara eller appar beror på ditt operativsystem (Windows och macOS), enhet (dator, smartphone eller surfplatta) och hur du installerar programmet.

Hur använder man datorprogramvara?

 • När programvaran har installerats på datorns hårddisk kan programmet användas när som helst.

Hur skapas programvara och hur fungerar den?

 • En datorprogrammerare (eller flera datorprogrammerare) skriver instruktionerna med ett programmeringsspråk och definierar hur programvaran ska fungera på strukturerad data. Programmet kan sedan tolkas eller kompileras till maskinkod.