PW Tips III

PW Tips III är helt gratis. Registreringskod fås via mail se hemsidan.
Med PW Tips III kan du tippa konstnadseffektiva tipssystem som du snabbt skickar över till Svenska Spel.
Kan det bli enklare?

Du bestämmer själv hur dina system ser ut, och väljer själv hur många rader du vill tippa eller vilken garanti dina system skall ha. Inga slumprader allt är matematiskt.

Med hjälp av statistiken som finns att hämta här på hemsidan kan du själv se och välja vilka tecken som du vill tippa