Visual Surf Safe

Oavsett hur flitigt man tömmer ”tidigare” mappen så kommer detta program att veta vilka sidor som besökts, vilken användare som var inloggad och vilken tid det inträffade.

Programmet kan inte bara användas för övervakning, det kan även användas för att blockera olämpliga sidor, ange bara en sida som skall visas när en blockerad sida påträffas. I loggen ser du alla eventuella försök till besök på de blockerade sidorna.