Jupiter

När Din skola inte har råd med fler system, fler frånvarotimmar, minskat elevunderlag kan Jupiter vara ett stöd – ordning och reda utan dryga IT-kostnader. Systemet är byggt med Microsofts verktyg Visual Studio.NET som används i de flesta webapplikation och pc- system.
Rapportgeneratorn ger utdata som listar frånvaro sorterad klass- och elevvis, planeringskalendrar per lärare i datumordning och provtillfällen per lokal. Logga in med ”håkan” ”håkam”