Neptunus

Håller reda på inpasseringskort, matkuponger, nycklar m.m. Utdata sorterad per lärare eller elev.
Verkyget systemet byggts med är Visual Studio.NET som används för web- och systembyggnation. Microsoft är leverantör.
Utdata i form av ChrystalReport-rapporter.