DoFree – Inventarie

DoFree Inventarie Start

ett inventarieregister för företaget som håller ordning på alla anläggningstillgångar – maskiner, inventarier och fastigheter. Det räknar ut storleken på avskrivningarna och innehåller bl.a. följande delar:

Obegränsat antal tillgångar
Lagra viktiga uppgifter och bilder på dina tillgångar
Programmet håller fortlöpande reda på redovisat värde för varje enskild tillgång
Håller rätt på befintlig garantitid
Enkelt att registrera nya tillgångar
Register för att låna ut dina saker
Register för saker som är på service
Koppling till andra program via export/databas
Ett måste på alla företag
Dessutom kan du notera den viktigaste informationen om varje tillgång, som t ex försäkringsvärden, garantitider och serviceperioder, samt lagra en bild på tillgången. För varje tillgång har du också en varningsfunktion när garantitiden löper ut. Du kan ta ut rapporter som kan vara bra i kontakterna med revisorn, försäkringsbolag eller myndigheter.