DoFree – Bohaget

Registrera dina värdesaker innan dom försvinner – eld eller stöld lika illa.
Ett dataregister med bilder väger tyngre än din muntliga försäkran.
Inventarier, saker, prylar, lösöre, småsaker, egendom – allt kan du registrera i DoFree Bohaget.
Bohaget är ett ytterst viktigt och funktionellt inventarie register för hemmabruk eller mindre företag.
Ett måste i varje hem/mindre företag.

DoFree Bohaget
ett inventarieregister för hemma bruk eller mindre företag som innehåller bl.a. följande delar:

Obegränsat antal ägare och tillgångar
Håller rätt på befintlig garantitid
Enkelt att registrera nya tillgångar
Register för att låna ut dina saker
Register för saker som är på service
Koppling till andra program via export samt direkt via MS Access databas koppling
Ett måste i alla hem/mindre företag.