Vad är och vad gör IT-advokater?

I och med att världen blir alltmer digitaliserad blir man tvungen att komma på nya yrkesroller för att passa in i det snabbt växande digitala samhället. Bland annat ser man en framväxt av en ny specialisering inom advokatyrket, nämligen de med fokus på juridiska frågor gällande IT. Att just denna yrkesroll blir alltmer efterfrågad beror helt enkelt på att högteknologiska företag söker juridiska lösningar för att skydda sina produkter, tjänster och immateriella rättigheter.

Men vad är det en advokat med en sådan specialisering gör? Och är man verkligen i behov av en till sitt företag?

Vad är en IT-advokat?

På den mest grundläggande nivån är en advokat med inriktning på IT en advokat som arbetar med företag som producerar eller hanterar tekniska produkter och tjänster. Det finns alltså ett brett utbud av sådana advokater som spänner över ett brett spektrum av branscher, och än finns det inte riktigt någon bestämd titel på de advokater som arbetar med just dessa frågor. Åtminstone inte i Sverige.

Som en advokat med fokus på IT och teknologiska ting arbetar man normalt för en finansiell institution och ger företaget råd gällande frågor som integritet online. Rollen som en sådan advokat är att granska juridiska konsekvenser av digitala lösningar. Det kan bland annat vara frågor gällande dataskyddsförordningen (GDPR), då alla företag måste följa denna lag för att hantera personuppgifter. Något

Sveriges advokat samfund granskar alla advokater

I Sverige ska en advokat vara ledamot av Sveriges advokat samfund, annars kan man inte titulera sig advokat. Med det sagt är det viktigt att undersöka en eventuell advokat innan man vänder sig till juridisk hjälp, för att säkra sig om att denne lever upp till Sveriges advokatsamfunds regler och ramar.

Sveriges advokatsamfund granskar att alla advokater följer dess etiska ramar och vidtar nödvändiga disciplinåtgärder mot de som inte gör detta, till exempel genom att frånta dem rätten att kalla sig själva som advokater. Samfundet är en privat yrkesorganisation, men de ar givits vissa myndighetsuppgifter av staten vilket gör att de lagligt kan ingripa vid behov.

Är alla företag i behov av en IT-advokat?

Det mest optimala är såklart om företag INTE är i behov av en IT-advokat. Har företag en hemsida med en simpel design och som knappt behandlar några personuppgifter alls, ja då behövs det högst sannolikt inte en sådan advokat.

Vissa företag har däremot mycket intensiva mekanismer för behandlingen av personuppgifter, vilket kan kräva att man har någon som gör jobbet åt en så man slipper eventuella fel. Det kan nämligen vara oerhört kostsamt för företagare att göra ett litet fel gällande behandlingen av personuppgifter. Alla verksamheter måste trots allt följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter, och gör man inte detta kan boten, sanktionsavgiften, vara upp till 20 miljoner euro.

För startups inom IT-sektorn är det en väldigt god idé att be om juridisk hjälp för att lösa ett stort antal frågor. Om företaget aktivt ökar sina utvecklingsmöjligheter och expanderar på de internationella marknaderna, ja då är det nästintill omöjligt att klara sig utan juridiskt stöd.