Frågerepetition

Detta program tillåter repetition av en lista med frågor. Svaren verifieras mot en annan lista. Programmet kan exempelvis användas vid memorering av vokabulär vid språkinlärning.

OBS! För att programmet ska kunna spara listor måste katalogerna ”Listor” och ”Projekt” skapas i samma katalog som programfilen ligger i innan programmet används.