Få engagerade och fokuserade medarbetare

De flesta arbetsplatser är beroende av medarbetare som är fokuserade, målmedvetna och engagerade. Det är deras arbete som företaget vilar på och företagets framgångar blir därför en direkt följd av medarbetarnas prestation. Har du och ditt företag i dagsläget medarbetare som inte sköter sitt jobb eller saknar motivation? Det finns mängder med tillvägagångssätt du som chef kan ta till för att förbättra arbetsmoralen inom företaget.

Att arbeta som chef innebär inte bara att ta ansvar för företagets praktiska och ekonomiska delar, utan även att ta hand om medarbetarnas väl och ve. I Sverige finns många lagar och regler för den fysiska arbetsmiljön, men utöver det gynnas företaget om man fokuserar minst lika mycket på den psykiska arbetsmiljön. Exempelvis kan man använda så kallad employee engagementför att engagera medarbetarna.

Få engagerade medarbetare

För att alla anställda ska må bra på arbetsplatsen är det viktigt att ta hänsyn till deras psykiska välmående på flera olika plan. Förutsatt att arbetsplatsen följer lagar och regler kring den fysiska arbetsmiljön och att de anställda får sitt fysiska välmående tillfredsställt, så bör fokus ligga på deras psykiska välmående. Annars är risken stor att anställda blir utbrända eller slutar kort efter sin anställning. Att ha långvariga och engagerade medarbetare är ekonomiskt gynnsamt för företaget.

Se till att ledningen tar ledningen

Arbetsplatser som har en svag ledning resulterar i att någon annan ”på golvet” tar ledningen. Med andra ord kommer vanliga medarbetare att anta rollen som chef och styra och ställa över de anställda. Som ledning är det därför viktigt att visa vem som är chef genom att styra upp dispyter och reda ut problem så fort de uppstår. När man har en ledning som man vet tar ansvar i vått och torrt så blir ledningen mer respekterad av anställda.

Utvärdera anställdas engagemang

Gör en utvärdering av hur de anställda tycker, tänker och känner om saker och ting på arbetsplatsen. Med hjälp av employee engagement index kan man ta reda på hur det ligger till. Att utföra den typen av undersökningar kan göra att anställda känner att deras röst räknas.

Ge anställda lite inflytande

Låt anställda komma med förslag på hur de vill utforma sin arbetsplats och hur de vill förbättra sin arbetsmiljö. När människor känner att de har möjlighet att påverka på olika sätt får de en känsla av tillhörighet och värdighet.

Ha god kontakt med anställda

Om det är allt för stor glipa mellan ledning och anställda finns det risk att de anställda känner sig negligerade, vilket får dem att prestera sämre och tappa respekten för ledningen. Håll en tät kontakt med de anställda på gott och ont så att de känner sig lyssnade på och respekterade.

Ge möjlighet till anonym kritik

Det kan vara svårt för anställda att våga framföra och påtala problem på arbetsplatsen, men genom att erbjuda möjligheten till anonym kritik kan det bli lättare att belysa eventuella problem som annars hade varit dolda.

Ge ut belöningar

Det blir mer och mer ovanligt att företag delar ut lönehöjningar och bonusar, men det är ett effektivt sätt att göra sina medarbetare glada. Dock måste det inte vara bonusar och lönehöjningar för att det ska ge en effekt. Varsin chokladask till jul och/eller att uppmärksamma födelsedagar med en blomma duger bra, men ge inte en chokladask till en hel avdelning, för det kan upplevas både snålt och opersonligt.

spot_imgspot_img

Relaterade artiklar

Därför är spelautomater online så omåttligt populära

Online spelautomater har tagit världen med storm och blivit...

Välj rätt programvara till din arbetsdator

När det gäller att välja rätt programvaror till din...

Kortspelet slav och president

Kortspelet slav och president är en riktig klassiker som...

Regler för patiens harpan

Du har säkert spelat patiensen Harpan någon gång. Detta...
spot_imgspot_img