Automatic MP3 DJ

Tillsammans med den frilansande programmeraren Anders Karlsson har GoSys utvecklat ett program för alla som har svårt att välja musik till sin MP3-spelare.

Programmet slumpgenererar fram musik från en mapp (och dess undermappar) och kopierar sedan denna till vald plats. Man väljer enklet vilka sorters filer som skall kopieras och hur stor mängd.

Ett måste för alla som har för mycket musik till sin alldeles för lilla MP3-spelare.