XQT

Programmet XQT låter dig ansluta till en XML-fil och ställa XPath-frågor mot den. Om du arbetar med ett XML-dokument i t.ex. XSL, kan du testa dina frågor i XQT. Dessutom är XQT en lysande XML viewer. Du kan arbeta i edit-läge och spara dina frågor, eller i direktläge där frågorna exekveras när du trycker Enter.