ASCII-text

Programmet förstorar vanlig text till så kallad ASCII-text. Du väljer tecken själv och kan välja att dubbla tecken ska användas för bättre läsbarhet.