Vbs2Exe

Vbs2Exe är ett program som kompilerar vbscript och javascript filer till körbara filer för att förhindra att obehöriga rotar i din källkod. Välj bara scriptfil, ange programegenskaper och kompilera. Väldigt lättanvänt och smidigt.