Thumber

Thumber scannar vald mapp efter kända bildformat och efter eventuell förhandsgranskning skapas en mapp som fylls med minatyrversioner av de stora bilderna. Programmet kan bibehålla proportioner på bilder, exportera till gif,jpg samt bmp. Om man så väljer kan även ett standardgalleri i html skapas i samma stund som miniatyrerna. Programmet är perfekt för internetapplikationer och det är även det programmet som använts för minatyrbilden på denna sida.