Textkrypteraren

Krypteringsprogram för text som använder antingen krypteringsalgoritmen AES eller Blowfish (båda i CBC-läge) med 128 eller 256-bitars nyckel. Kodar den krypterade informationen för enklare hantering. Programmet kan även användas till att endast koda texten, antingen med HEX eller med andra kodningsmetoder som jag själv har utvecklat.