Change Case

Detta program kan döpa om filer och kataloger till endast versaler eller endast gemener. Det finns även ett skiftläge att tillämpa på filer och kataloger som skriver namnen korrekt.