Stelvio Economy

Stelvio Economy kunddel innehåller:

* Kundregister
* Fakturering med kreditering, delbetalning, påminnelser och automatisk bokföring
* Inbetalning på fakturanivå eller sammanställda och automatisk bokföring

Stelvio Economy leverantörsdel innehåller:

* Leverantörsregister
* Leverantörsfakturor med kreditering, delbetalning och automatisk bokföring
* Utbetalning på fakturanivå eller sammanställda och automatisk bokföring

Stelvio Economy artikeldel innehåller:

* Artikelregister
* Försäljnings statistik

Stelvio Economy redovisningsdel innehåller:

* Verifikatregistrering och 3 verifikatserier.
* Kontohantering med stöd för Bas96, EU-Bas97, EU-Bas99, Bas2000 och Bas2003.
* Konteringsmallar för enklare kontering
* Automatkonteringar
* Hanterar flera år i samma företagsfil, dvs ingen import/export vid årsskifte.
* Kan exportera underlag för skatteprogram
* Moms/Skatte deklaration ändras enkelt via en meny på kontokortet
* Balans/Resultat rapport ändras enkelt via en meny på kontokortet