Stelvio Bokföring

* Verifikatregistrering med 3 verifikatserier.
* Kontohantering med stöd för Bas96, EU-Bas97, EU-Bas99, Bas2000 tom Bas2013.
* Konteringsmallar för enklare kontering
* Automatkonteringar
* Hanterar flera år i samma företagsfil, dvs ingen import/export vid årsskifte.
* Kan exportera underlag för skatteprogram
* Moms/Skatte deklaration ändras enkelt via en meny på kontokortet
* Balans/Resultat rapport ändras enkelt via en meny på kontokortet