SHA1

Programmet beräknar SHA1-värdet på filer för kontroll. Programmet integrerar sig med Windows så man kan kontrollera en fil genom att högerklicka på den och välja SHA1 i menyn. SHA1 (Secure Hash Algorithm 1) är en 160-bitars så kallad Hash-algoritm som används för att jämföra information.