Schemamall2005.xlt

Mall för arbetsschema gjort i Excel. Användbart inom t.ex vård & omsorg. 48 olika turer, löptid 0-10 veckor, valfri veckoarbetstid