RM WorkHandler

Idag är det vanligt att man arbetar i projektform, och även ibland åt flera olika uppdragsgivare. Det kan vara svårt att hålla reda på hur mycket tid man lägger ned på de olika projekten.

RM WorkHandler är ett avancerat projekthanteringssystem som kan hantera flera olika uppdragsgivare,
med flera olika projekt. I grunden ligger tidskontrollen, som hjälper dig att organisera ditt arbete.

Du kan sedan snabbt och enkelt få fram hur lång tid du lagt ned på ett visst projekt eller åt en viss uppdragsgivare.

För den som vill ha mer utförlig information om arbetstiden finns även avancerade beräkningar. Här kan du ta fram rapporter (dags, vecko, månads och år), skapa fakturor och statistik (med diagram).

För att få mer kontroll på arbetet finns även goda möjligheter till informationshantering,
både för själva projekten, men även för uppdragsgivarna.