Medialabs Diagnostikverktyg för Windows.

Medialabs Diagnostikverktyg för Windows är ett utmärkt program för att snabbt och enkelt få fram information om installerade komponenter och annan kringutrustning som är ansluten till deeet aktuella datorsystemet.

Genom ett par enkla knapptryckningar får du reda på detaljerad information om Datorn och dess komponenter och tillbehör!

Programmet använder sig utav WMI-komponenten för att hämta och sammanställa systeminformation. Windows Management Instrumentation (WMI) ingår i Microsoft Windows-operativsystemet. WMI Tillhandahåller en standardiserad infrastruktur för övervakning och hantering av systemresurser.

Användargränsnittet har förbättrats och förbättrad felhantering finns nu i programmet.

Inget behövs installeras utan det är bara att zippa upp programmet och köra det direkt. Nu har du möjlighet att göra utskrifter av informationen som du får fram.

I denna version har vi också lagt in möjligheten att spara ned informationen direkt till datorn i en text-fil.

Microsoft Windows SP2-kompatibel!