Processgranskare

Många program och hårdvaror som Scanner, Joystick, CD/DVD med flera installerar supportprogram som startas, när du startar datorn, via ’Run’ nycklarna i Windows Register. Om du byter hård/mjukvara är det inte alltid dessa program och dess nycklar i Registret tas bort. Det kan resultera att du har processer som startas när du startar datorn som enbart tar upp resurser i onödan. Även vissa ’SpyWare’ program startas via Run nycken i Registret.
Med detta program går det att indentifiera de processer som startas via ’Run’ nycklarna i Registret och ta bort dessa värden. Fullständig sökväg till processerna och versionsinformation visas för varje process så att det går att indentifiera från vilket företag programmet kommer (det finns ett fåtal företag som struntar i versionsinformationen).
Programmet visar även vilka support DLL:er som varje process använder, direkt eller indirekt. De nycklar som raderas från Registret sparas i en loggfil så att de kan återskapas om de av misstag raderats.