WinPrice XL

Med hjälp av WinPrice XL kan du utnyttja kraften i Microsoft Excel för att på ett enkelt sätt hålla priserna i ditt Visma Compact artikelregister aktuella. Här är några exempel på vad du kan göra:

* Läs in Excel-prislistan från din leverantör direkt till artikelregistret i Visma Compact.
* Låt WinPrice XL räkna ut dina inköpspriser med hjälp av ett rabattavtal och överför dem till artikelregistret i Visma Compact.
* Räkna med hjälp av Microsoft Excel ut egna försäljningspriser och inköpspriser och överför dessa till artikelregistret i Visma Compact.
* Genom att sortera Excel-prislistan och markera önskade artiklar eller genom att använda dig av det nya systemet artikelgruppsbaserad inläsning kan du lätt välja vilka artiklar du vill läsa in. Då slipper du ha artikelregister som innehåller tiotusentals artiklar som inte behövs.

WinPrice XL är ett tillägg för Microsoft Excel. Det innebär att du när som helst, i vilket Excel-blad som helst, kan nyttja funktionerna i WinPrice XL.