Portello Online SiteEditor

Ett HELT NYTT, unikt och enkelt sätt att uppdatera din hemsida. Portello är en plug-in till Internet Explorer som försätter din sida, så som du ser den, i ett redigerbart läge. Det är inte bara det enklaste sättet att uppdatera på, även det i särklass snabbaste. Ett stavfel rättas snabbare än en Ferrari gör 0 – 100!

Med en knapptryckning blir din sida du ser i Internet Explorer redigeringsbar, precis som om det vore vilket ordbehandlingsdokument som helst. En annan knapptryckning sparar dina ändringar direkt upp till ditt webbhotell.

Du kan klippa, ändra, klistra in, skapa länkar och på andra sätt förändra texten på din webbsida. Du kan addera, skala om och komprimera, byta eller ta bort bilder. Du kan lägga till nedladdningsbara filer (t.ex. PDF-dokument) med hjälp av den inbyggda FTP-funktionen eller kopier filer och mappar mellan din dator och din webbplats eller visa versa. Du kan skapa nya sidor från början eller kopiera gamla sidor och använda dem som mall m.m m.m.

Portello är snabbt, enkelt och intuitivt. Ingen som helst tidigare vana behövs från webbredigering. Eftersom Portello är en Plug-In till Internet Explorer blir det inte heller ytterligare ett program att hålla reda på. Portello är helt klientbaserat d.v.s. det installeras på din dator, portello kan därför användas oberoende av vilken webserver ditt webbhotell använder. Till skillnad från t.ex. admin-gränssnitt behöver du inte förbereda din sida för att använda Portello. Portello lägger inte till specifik kod vilket gör att din webbsida fortfarande är redigerbar med andra verktyg. Portello kräver ingen databas eller annan förinstallerade mjukvara.