PassKeep

Detta lilla program förvarar dina koder och lösenord i en xml-fil som är krypterad. Jag har även skrivit en version till PocketPC som jag kan lägga upp om intresse finns.