Nätverksmeddelande

Ett konversationsprogram för Internet/LAN. En server sätts upp på värddatorn. Alla som deltar ansluter till servern med klienten och ett lösenord krävs för att logga in. Klienten kan mycket enkelt döljas och visas igen med tangentkombinationen [CTRL+§]. Både servern och klienten kan minimeras till systemfältet, klienten kan även ställas in till att blinka vid meddelande. Kommunicerar med TCP genom port 4080.