Muzika

Muzika är ett program som används för att sortera dina musikfiler, programmet skappar snabbt ett överskådligt bibliotek över dina mp3/wma filer baserat på den information som finns lagrad i id3/wma taggarna som t.ex artist, album och låtnamn. Om någon information inte stämmer kan du enkelt ändra denna information innan sorteringen påbörjas.