Mass Mail Sender

Mass Mail Sender är ett busenkelt program för att hantera massutskick, tillexempel nyhetsbrev eller liknande. Ange epostinställningar, öppna en kommaseparerad listfil över mottagare, ange en html eller textfil som skall agera meddelande och tryck på skicka. Obegränsat antal bifogade filer kan skickas med i utskicket.
Snabbt enkelt och smärtfritt.