Mars

Vänder sig till alla de som har problem med uirrande i stormarknaden (en plocklista i gångordning) och som tycker att priserna är för höga. Budget och uppföljning med rapportgenerator (Chrystal Report) Logga in med ”håkan” ”håkam”