Lotto_ver_1_01

Ett litet enkelt program för att ta fram lotto rader till svenska spel.
Du kan välja att spela enbart lotto1 eller både lotto1 och lotto 2.
Du kan välja speldag, onsdag, lördag.
Litet simpelt program för dom som vill ta fram sina rader på ett annorlunda sätt.