Läxhjälpen

Gratis program där du övar på de fyra räknesätten. Du ställer själv in vilka nivåer som du vill öva på. Lätt att anpassa efter barnets ålder.
Du kan även öva på glosor. Välj själv om du vill öva från svenska till annat språk eller tvärt om. Går även att få glosorna slumpvis eller som du skrev in dem.