Krypterade Anteckningar

Krypterade Anteckningar är en texteditor där all text sparas krypterad med ett lösenord du själv väljer när du sparar dokumentet, för att läsa innehållet i dokumentet igen behövs samma lösenord. Krypterade Anteckningar använder algoritmen RC4 från RSA Security. Många uppdateringar sedan förra versionen all kod är utbytt och designen på programmet är omgjord för att vara mer användarvänlig. Många inställningsmöjligheter finns i programmet. Möjlighet till sk ” drag and drop”.