JFS Bokföring

Bokföring
I JFS Bokföring kan ni arbeta med ett obegränsat antal företag, vilket är perfekt för den företagsamme entreprenören med många olika företag eller för den populära redovisningskonsulten. Ni kan även arbeta med flera räkenskapsperioder samtidigt, 12 månaders, förlängda och förkortade. JFS Bokföring har en kapacitet för ett obegränsat antal bokföringsår vilket borgar för ett långsiktigt användande av programmet. I JFS Bokföring kan ni använda valfri redovisningsvaluta vilket är en förutsättning om Sverige skulle gå med i EMU.

I JFS Bokföring kan ni säkerhetskopiera er viktiga räkenskapsinformation för enskilda företag eller för alla företag och sedan installera hela säkerhetskopian till ett program där ert/era företag ännu inte är upplagda eller återkopiera säkerhetskopian om ni redan har företaget/företagen upplagda i programmet.

JFS Bokföring stödjer standardiserad export och import, vilket innebär att ni kan importera bokföringsdata från ert gamla bokföringsprogram till JFS Bokföring. Ni kan även exportera bokföringsdata till er revisors/redovisningskonsults bokföringsprogram för att de skall kunna göra avstämningar och bokslut. Ni kan även exportera bokföringsdata till Skatteprogram som används när deklarationen skall upprättas.

Kontoplaner medföljer i programmet och det är enkelt att importera kontoplaner från eller exportera kontoplaner till Excel. Kontoplanerna passar för alla företagsformer och det är enkelt att lägga till, ändra och ta bort konton i kontoplanen.

Ingående balanser kan automatiskt föras över från föregående räkenskapsperiods utgående balanser och det är enkelt och smidigt att göra ändringar i de ingående balanserna.

Det är enkelt att registrera era verifikationer i JFS Bokföring och alla verifikationer finns i en överskådlig lista med smidig åtkomst vid kontroller eller ändringar. Det finns inga begränsningar när det gäller hur många konteringsrader ni kan registrera. Ni kan ändra registrerade verifikationer genom att skapa ändringsverifikationer som hänvisar till ursprunglig verifikation eller genom att stryka över konteringar i felaktig verifikation. När ni registrerar verifikationer kan ni skapa konteringsmallar genom att checka i en ruta som sparar valda konton tillsammans med verifikationstexten. Nästa gång ni registrerar en likadan verifikation så väljer ni bara verifikationstext och kontonumren dyker upp enligt sparad mall. Ytterligare en tidsbesparande funktion innebär att differensen mellan debet och kredit automatiskt dyker upp på sista konteringsraden om ni trycker enter hela vägen på den här raden.

Budget
I JFS Bokföring kan ni lägga in er resultatbudget fördelat per år eller månad. Det här för att ni sedan snabbt och smidigt skall kunna följa upp resultat mot budget och kunna utvärdera hur väl ni har lyckats under perioden.

Objektredovisning
När ni registrerar era verifikationer kan ni även registrera intäkter och kostnader på resultatenheter och projekt. Det här ger er möjlighet att ta ut resultatrapporter för enskilda resultatenheter och projekt. Resultatrapporten för projekt är perfekt för de företag som måste upprätta projektredovisning. För företag som inte behöver projektredovisning kan projekten användas för annan indelning, i t.ex. avdelningar.

Rapporter
Det finns en mängd rapporter i JFS Bokföring. Momsrapport som används vid upprättande av skattedeklaration och som bokföringsunderlag vid bokföring av momsavstämningen, momsrapporten kan även automatkonteras om man vill det. Huvudboken som visar alla transaktioner uppdelat på konton är ett utmärkt hjälpmedel vid avstämningar. Räkenskapsschema med summerade belopp per SRU-kod är ett bra underlag vid inkomstdeklarationen. Resultatrapport som visar ert företags prestation under en period med jämförelse till föregående år och budget. Balansrapport som visar ett företags ställning vid en viss tidpunkt. Verifikationslista som visar varje registrerad verifikation. Ni kan även ta ut resultatrap