JavaCrypt

Ett lite program för dig som behöver ett enkelt, säkert och plattformsoberoende programvara för telefonbok, dagbok eller för något helt annat. Då programmet bygger på Java så kan du köra programmet från alla datorer som har java installerat.

Hämnat programmet på http://fig.maxxflow.com/mall/software/JavaCrypt.jar ifall du vill kunna köra programmet under Linux eller Mac med Java. Denna fil är även mycket mindre än den körbara filen för Windows.