ISTE

Använd ISTE för att registrera ankommet gods, komplettera med märkning när varan placerats ut, följ upp månadsvis att all utrustning märkts/levererats/placerats ut. Fleranvändarsystem. ACCESS databashanbterare, kan fås i SQL-Server-version. Logga in med ”håkan” ”håkam”