Easy Planning

Easy Planning är ett smidigt planeringsprogram för er som jobbar i projektform, underhåll eller service. Programmet har stöd för flera samtliga användare.

Kan användas för resursplanering och synka med Outlook. Innehåller tidrapportering, kundregister, artikelregister, uppdragshantering och arbetsorderhantering.

För bokningar ingår funktioner som att varna för dubbelbokningar och visa lediga resurser.

Programmet har ett flertal olika vyer, ganttschema, resursschema och kalender vilket gör programmet mycket flexibelt.

Som tillägg finns programmet Sync Master som automatiskt synkar era användares kalendrar mot Easy Planning.

Ladda gärna hem en GRATIS DEMO för utvärdering.