DoFree – Gratis Fakturering

FUNKTIONER FRÅN BOKFÖRING
Här ingår alla funktioner som ingår i DoFree Bokföring (exakt samma funktioner).

Snabbt och enkelt registrerar du dina bokföring verifikationer i det lättanvända gränssnittet.

Leverantörsreskontra med ett flertal olika betalsätt, bl.a. LB Rutin för betalning via fil/modem till banken.

Det finns inga begränsningar för hur många transaktionsrader du kan ha med.

Här ingår alla de funktioner du behöver för att sköta din dagliga och löpande bokföring.

Direkt efter att du uppdaterat senaste verifikationen har du Balans- / Resultat rapporter m.m. tillgängliga.

Export till revisorn via SIE fil. Ge honom en fil och han kan direkt läsa in din bokföring i sin egen dator.

Vill du dela in verifikationer i olika kategorier kan du använda funktionen verifikationsserier.

Mega-sök – en kraftfull sökfunktion där allt i dina register är sökbart. Du kan via denna funktion lätt korrigera verifikat. Säkerligen marknadens kraftfullaste sök och korrigeringshantering.

Du kan begränsa och snabba upp ditt arbete med s.k. konteringsmallar.

Du kan bokföra obegränsat antal företag och antal bokföringsår för dessa.

För att planera ditt företags framtida verksamhet och för att underlätta beslut och styrning kan programmets budgetfunktion vara mycket användbar. Budgeten registreras i en matris, där du ser alla konton och resultatenheter samtidigt.

Menylayout kan väljas; MS Outlook stil eller klassiska dropdown-menyer.

Även dagbok i Outlook stil ingår.

Bokföringsår omfattar upp till 18 månader.

Baskontoplan BAS2005 ingår.

——————————————————————————–

FUNKTIONER VERSION START!
Fakturaregistreringen har troligen marknadens kraftfullaste fritexthantering med obegränsat antal rader av fullbredd. Du kan även redigera bland raderna utan att behöva flytta mellan olika fakturarader.

Överlåtelse av faktura till Föreningssparbankens Finans.

Artikelregister med kraftfull statistik och fullständig spårbarhet.

När en faktura skapas uppdateras kundreskontran och all statistik direkt.

Du hanterar smidigt vanliga kundfakturor, kontantnotor och kreditfakturor, oavsett om du säljer varor eller tjänster.

Du kan även få utfört program anpassningar till rimliga priser.

Närverksanpassat – lämpligt för upp till 15 användare.

Kundreskontra med krav och räntedebitering. Upplupna kostnader kan antingen faktureras separat eller tillsammans med nästa faktura till kunden.

Diverse olika exportfunktioner

Kraftfull spårning av transaktioner

Du kan förtydliga fakturorna genom att lägga in textrader var du vill.

Skriv ut fakturan med så många kopior du behöver.

Du kan göra en direktutskrift av den faktura du arbetar med eller skriva ut flera fakturor samtidigt.

Registrering av kreditfakturor blir snabb och enkel genom att du kan kopiera hela fakturor för kreditering.

——————————————————————————–

FUNKTIONER MIDAS (Komplett version)
Offerter

Order

Avtal/Fakturamallar

Kassaförsäljning

Serviceregister

Kraftfull lagerhantering med flera lagerställen

Olika avdelningar

Manuell inköpshantering

Automatisk inköpshantering

Artikelpaket – en grupp artiklar kan faktureras i ett enda handgrepp. Paketet i sig kan ha ett eget pris, och de ingående artiklarna kan ha ett annat totalpris.

Kundrabatt på varje kund

Kundprislista (5 olika + standarpris)

Rabattgrupp – Rabattmatris av artikelgrupper och kundgrupper.

Rabattmatris – Kund och artikel

Säljare/personalregister med provision

Streckkoder/Spårning

När du registrerar artiklar på ordern räknas täckningsbidrag ut på varje rad och du kan direkt se hur det påverkas vid förändrade rabatter.

Du ser alltid aktuella uppgifter om lagerantal, reserverade och disponibla artiklar. Detta då fördelat på aktuella lagerställen vid behov.

Valutahanteringen hjälper dig att