CRC32

Detta program kan kontrollera om en fil har ändrats eller skadats, förutsatt att du har beräknat CRC32-värdet på filen tidigare.

Programmet genererar ett nästan unikt värde med en känd algoritm med samma namn genom att läsa hela filen och göra beräkningar på dess innehåll.