Yes pox, kolbox

Ett program för att räkna förekomsten av ord i en textfil. Resultatet presenteras sorterat antingen i antal ord eller i bokstavsordning.