WordTraining

Det finns flera sätt att träna glosor med WordTraining, antingen så får du alternativ på översättningar där du ska välja rätt alternativ eller så skriver du du själv det rätta svaret. Glosor som du svarat fel på kan du välja att gå igenom igen . Du kan skapa så många listor med glosor du vill och du kan exportera och importera listor.