VisualCron

VisualCron är en avancerad schemaläggare som är gratis. Den används för att exekvera andra program vid givna tider och intervall. Utgår från Linux version av Cron.

Programmet är enkelt att använda och arbetar i bakgrunden.