Vise Viktor flyger till Matematikön

Matematikön är ett lek & lär spel med syftet att på ett lekfullt och roligt sätt lära ut matematik för barn i åldrarna 6-9 år.

Spelet utspelar sig i en lättsam och trevlig miljö på en liten tropisk ö vid namn Matematikön. På denna ö finns det sex särskilda platser med olika aktiviteter. Vid fem av platserna finns det vardera ett spel där barnet får öva sig på något matematiskt moment. På den sjätte platsen finns det en pysselhydda med sex olika kluriga pyssel som man kan skriva ut på skrivaren så att barnet i lugn och ro kan räkna, måla eller vad annat som ska göras.

Några av spelets många olika moment och övningar:
* Numerisk räkning
* Talbilder
* Addition – 12 olika svårigheter och talområden
* Subtraktion – 12 olika svårigheter och talområden
* Handla i en affär:
– Läsa av en varas pris
– Beräkna den totala köpesumman
– Räkna pengar
* Begreppen ”Större än” (>) och ”Mindre än” (<) * Sambandet mellan tal i siffer- och bokstavsform * …och mycket annat!