TT Underhåll

TT Underhåll är ett program som hanterar förebyggande och felavhjälpande underhåll på Din maskinpark. I programmets maskinregister har man möjlighet att lagra en mängd olika uppgifter som rör respektive maskin. För varje maskin kan Du registrera ett obegränsat antal förebyggande åtgärdspunkter med olika intervaller. På ett enkelt sätt har man även möjlighet att skriva in de fel som uppstår på maskinerna och den tillhörande åtgärden. För både det förebyggande underhållet och för fel/åtgärder har man möjlighet att få ut statistik över nedlagd tid och kostnad.