TT Mätdon

TT Mätdon är ett program för hantering av mätdon. Programmet hanterar obegränsat antal mätdon och ett obegränsat antal kalibrerings-tillfällen på respektive mätdon. Kalibreringsinstruktionen är uppbyggd i sekvenser där varje sekvens förses med ett mätvärde vid kalibreringstillfället. Programmet beräknar automatiskt datum för nästa kalibrering, färgkod samt siffra för månad.