TT Ledning

TT Ledning används som ett hjälpmedel vid införandet och upprätthållandet av kvalitetslednings- och/eller miljöledningssystem. Programmet innehåller ett antal ”verktyg” som underlättar ledningsarbetet väsentligt t.ex. Dokumenthantering (med webb koppling), PDCA, Avvikelsehantering, FMEA, hantering av processer (inkl. ritverktyg för processflöden), kemikalie- och avfallshantering m.m.