Transportpris 2008

Programmet beräknar på ett enkelt sätt transportpriser för alla slags transporter och är baserat på tidsåtgång och önskad timersättning.

1. Beräkna priset för en transport baserad på önskad timersättning.

2. Beräkna timersättningen för en transport baserad på erbjudet pris.

Programmet är fritt att användas utan kostnad.