Träningsdagboken

Träningsdagboken är ett program för att underlätta uppföljning av din träning. 22 olika träningstyper kan registreras, där ibland löpning, längdåkning, golf, cykling, simning, spinning och vandring. Med Träningsdagboken kan du sedan med hjälp av rapporter se hur träningsresultaten utvecklas, summera all träning år för år, studera träningsfrekvens, se hur dina träningar fördelar sig över året i kalendern samt redovisa dina personbästa. Du kan även tävla mot dig själv och spela upp en repris av dina lopp.